Fragment spisu dzieci z Domu Dziecka z Semipałatyńsku, sygn. IV/W32