W ZSRR w latach 1941-1946 istniało w sumie ponad sto sierocińców przeznaczonych dla polskich dzieci, deportowanych w głąb ZSRR w ramach jednej z czterech masowych wywózek. Prezentowany poniżej materiał archiwalny dotyczy dwudziestu domów dziecka, dla których zachowało się najwięcej archiwaliów.

AFIPSKAJA

AKTIUBIŃSK

BOLSZAJA JERBA

CHANAKA

CZKAŁOWSK

DANIŁÓWKA

MAŁA MINUSA I KWITOK

NOWO-IWANOWSKA

OBŁOWKA

OPARINO

PRESNOWKA

SEMIPAŁATYŃSK

STAWROPOL

SZWARYCHA

TIESOWAJA

TIUMEŃ

TOBOLSK

TOK MAK

TOMSK

ZAGORSK