Wykaz dzieci i personelu zapamiętanych przez Eulalię Olsiewicz (z d. Hubert) z polskiego Domu Dziecka w miejscowości Chanaka-Gisar, sygn. IV/W13